Over ‘Leven als een prof!’

Verenigingen slaan met ‘Leven als een prof!’ handen ineen voor duurzame verbetering van de leefstijl in Neder-Betuwe

De gemeente Neder-Betuwe blijft achter als het gaat om het behalen van de beweegnorm en scoort hoog op het gebied van overgewicht. Ongezonde voeding en onvoldoende beweging zijn belangrijke factoren die daaraan ten grondslag liggen. Daar moet verandering in komen, aldus Voetbalvereniging Uchta en Sportvereniging Olympia. Daarom zijn beide verenigingen vitaliteitsprogramma ‘Leven als een prof!’ gestart met gedurende het jaar verschillende activiteiten voor basisschoolkinderen (6-12 jaar) én voor volwassenen.

 

Het initiatief is gericht op bewustwording van het belang van een gezonde leefstijl. Vitaliteit wordt vaak bestempeld als ‘voldoende sporten en bewegen’, maar er komt veel meer bij kijken dan dat alleen. Het omvat ook zaken als voeding, ontspanning, slaapkwaliteit, geluk en sociale contacten. In samenwerking met lokale specialisten, zoals kinderfysiotherapeuten, een diëtiste en de buurtsportcoaches wordt een programma neergezet, waarin de deelnemers intensief worden begeleid en zelf aan de slag gaan met de genoemde thema’s.

 

Het volledige programma is gratis en laagdrempelig, zodat iedereen, ongeacht achtergrond, kan deelnemen. Het uiteindelijke doel is de leefstijl in onze gemeente duurzaam te verbeteren en het hoge percentage ziekte en overgewicht te verminderen. Daarnaast is het programma gericht op het verbinden van doelgroepen en het vergroten van de saamhorigheid. Indien blijkt dat deelnemers om welke reden dan ook niet in staat zijn duurzaam te kunnen deelnemen aan sportactiviteiten, worden mogelijkheden gezocht om dit wel te kunnen realiseren.